title
title
title
title
title
title
ועוד מעטו של הבולג חרמוני
הבולג חרמוני, בולג (דהיינו, מאיר באור שאיננו מעומעם וחייכני ) את פניהם הקפואות, ועל כן בלתי-יהודיות-בעליל, של ציבורים גדולים מאוד בזו הקרויה יהדות אורותודכסית. 
הדברים אינם קלים לקריאה, והם מעוטי-בנות-צחוק ונכדי-חיוך.
הבולג הזה, העצוב, סרבן הפייסנות המתרפסת - משחרר את מקלדתו ומתיר לה להעמיד דברים על אמיתם ועל דיוקם, או לפחות בסביבה.
לבלוג "זה לא ככה":