title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 / נובמבר 2020
ככה ה נראה פעם...
הם בונים ובונים! מה הם בונים והיכן?
מתי זה מתרחש? 
סיפורה של בנייה וסיפורו של מקום.
ומה כאן היום?