title
title
title
title
title
title
קלפי
ק ל פ י
ביום שישי 12.1.2018    כ"ה בטבת התשע"ח 
 בין השעות - 17:00- 8:00
יתקיים קלפי בחדר ישיבות

1. קבלת מועמדים לחברות בקיבוץ:
  • משפחת סער-אריאלי (ליאור וגל)
  • משפחת גלילי (תום ולבנת)
  • משפחת רווח (יובל ורחל)
  • משפחת משלי (טליה וחובב)
הקבלה לחברות מותנה ברוב של שני שליש (2/3) מבין המצביעים

2.  בחירת מועמדים למועצת מנהלים:
טל פיקן, יובל נעמני, יעל מאיר.
יבחרו שני המועמדים שצברו את מירב הקולות, ובלבד שצברו מעל שליש (1/3) מקולות המצביעים.

3. בחירת מועמדים לועדת קבלה
צור הרמן, גלי קפלן, דנה צוריאל בוזגלו.
יאושרו שלושת המועמדים ובלבד שצברו מעל שליש (1/3) מקולות המצביעים.

בואו להצביע ולהשפיע!
צוות הקלפי ודנית קמעו – מ. קהילה