קבצים

http://www.ayelet.org.il/media/sal/docs/129/f5_מכתב מהנדס הואדה לתכנון ובניה לתושבים 09-18.pdf