קבצים

http://www.ayelet.org.il/media/sal/docs/25/f5_מידעון עמק החולה מרץ.pdf