מעוף פלוס

מכירה בבית אריזה

מועד התחלה: יום רביעי , 21/06/2023 , 07:30
מועד סיום: יום רביעי , 21/06/2023 , 08:30
מקום האירוע: בבית האריזה

מחר, רביעי, המכירה בבית האריזה חוזרת.
משמשים
נקטרינות
שזיפים
07:30–08:30
הדס מקנלי
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D