title
title
title
title
title
title
אילן אונה מחלל על הטיילת בטבריה
אילן אונה עומד על הטיילת בטבריה ומחלל: "שם הרי גולן".
תייר עבר במקום והנציח את אילן במצלמתו.