מעוף פלוס

חתימה על חוזה גנים לשנת הלימודים 2023–2024 תשפ"ד

מועד התחלה: יום שני , 14/08/2023 , 09:00
מועד סיום: יום ראשון , 01/09/2024 , 09:00
מקום האירוע:
להורים שלום,
החתימה על החוזה לשנת הלימודים תשפ"ד תעשה השנה באופן מקוון :)


אתם מתבקשים לקרוא בעיון את ההסכם המצורף על 2 נספחיו, ולמלא את כל השדות המופיעים מטה עד לתאריך: 1/09/2023 (גללו מטה לכפתור 'הרשמה' שצבעו ירוק)

שימו לב:
  • כל טופס מתייחס לילד אחד בלבד
    אם רשמתם למערכת יותר מילד אחד, עליכם למלא את החוזה עבור כל אחד מהילדים בנפרד.
  •      אפשר לפנות בכל עניין לקמילה, מנהלת החינוך לגיל הרך: 052-5597849 או לצוות הגנון


בהצלחה ושתהיה לכולנו שנה נעימה

date=31%2F12%2F2024&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%92%D7%9F%20%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%91%2C%D7%92%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f8=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f10=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f11=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%91&f13=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%91&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f15=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94&f16=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f17=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94&f18=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f19=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%91&f20=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA&f21=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%92%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C-(%D7%A9%D7%9D%2C%20%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%94%20%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F)%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f22=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%9B-69%20%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%97%D7%93%20%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%2C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3%2011%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%3CD%3Edefault%3CD%3E2&f23=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%9D%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20(%D7%A1'%208.1%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A3)%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA%2C%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%2C%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA%2C%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f24=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3%207.4%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%96%D7%94%20%E2%80%93%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f25=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA%20%E2%80%93%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%90'%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%96%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f26=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%AA%20%D7%90%D7%95%20%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%90'%2C%20%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3%203%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%96%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f27=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%AA%20%D7%90%D7%95%20%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%2C%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA%20%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94%2C%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%2C%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%2C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94%2C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%2C%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%95%2F%D7%90%D7%95%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%2C%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%2C%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%2C%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D%2C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%20%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A%2C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%99%2C%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%95%2F%D7%90%D7%95%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%2F%D7%90%D7%95%20%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%95%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%2C&f28=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%99%D7%A9%20%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%2C%20%D7%90%D7%A0%D7%90%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%3A&f29=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9A%20%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA%2C%20%D7%90%D7%A0%D7%90%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%3A&f30=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%91'%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f31=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A3%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%95%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2C%3CD%3Edefault%3CD%3E1&f32=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA