מעוף פלוס

לו"ז יום כיפור איילת השחר

מועד התחלה: יום ראשון , 24/09/2023 , 18:15
מועד סיום: יום שני , 25/09/2023 , 19:10
מקום האירוע: בבית הכנסת
בס"ד
תשרי תשפ"ד
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם

לו"ז ליום כיפור
ערב יום הכיפורים 
18:15הדלקת נרות ותחילת הצום
18:25 - תפילת כל נדרי
תפילת ערבית
20:15 - לימוד משותף סביב יום כיפור יחד עם זוהר

יום הכיפורים:
8:30 - תפילת שחרית
11:00 - אזכרת נשמות
תפילת מוסף
16:15 - תפילת מנחה
תפילת נעיל ה
19:00 - תקיעת שופר
19:07 - תפילת ערבית וצאת יום כיפור
הבדלה
ברכת לבנה
"לך אכל בשמחה לחמך... כי כבר רצה הא לקים את מעשיך"
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D