title
title
title
title
title
title
חקלאות באיילת השחר - 2015
החקלאות - ענף מרכזי באיילת-השחר: מטעים נשירים, אבוקדו ופקאן,  גידולי שדה, מכוורת, רפת ולול.