title
title
title
title
title
title
חג המאה - הטקס בבית העלמין
במסגרת אירועי שנת המאה עלינו לבית העלמין להתייחד עם כל שנפטרו במהלך מאה שנות הקיבוץ.
טקס מכובד התקיים במקום ואחריו עברו ילדי  המשק בין מאות הקברים והניחו פרח על כל מצבה.
היה מרגש מאוד ומכובד!