title
title
title
title
title
title
חג המאה - ציר הזמן ושלטי העשורים
במשך זמן רב עבד צוות השילוט על עדכון ועריכת שלטי העשורים בהיבט של ציר הזמן.
היה קשה לברור מתוך האירועים השונים במשך מאה שנות .... 
מישהו נזכר שיש עוד משהו מאוד חשוב  
עבודה מרובה, התלבטויות קשות.
ובהמשך - עיצוב, חומר, גודל, צבע... 
תודה ליגאל מירון ולצוות