title
title
title
title
title
title
המפגש עם שמעון פרס - חג המאה
בכבוד גדול התקבלה משלחת חברי  הקיבוץ ונעריו במרכז פרס לשלום לרגל חג המאה.
הנשיא לשעבר נפגש עם החברים, עדנה בירכה ופרס השיב ברכה לקיבוץ לרגל חגו.
כמתנת איילת-השחר הוגש לו ספר המאה.