title
title
title
title
title
title
חג המאה - 100 שנות חקלאות באיילת
ענפים רבים היו בקיבוץ במאה שנותיו. חלקם לא שרדו וחלקם קיימים עד היום.
איילת-השחר  -  קיבוץ, שבעיקרו מבוסס היום על חקלאות מגוונת ומוצלחת