title
title
title
title
title
title
חג המאה - קבלות שבת
במשך חודש שלם בשנה מיוחדת זו, קיבלנו את השבת, במתכונת אותה חגגנו במשק במשך עשרות שנים, מידי יום שישי.
נהנינו להיזכר. קראנו בדפים של אז, שרנו את שירי השבת המוכרים לכולם,
נזכרנו "בעוף המכובס" שליווה אותנו בארוחות ליל שבת, ובכל התוספות להן הורגלנו במשך שנים על שנים.
שבת שלום!