מעוף פלוס

מבצע עדכון כתובות מייל יוצא לדרך

מועד התחלה: יום ראשון , 19/05/2024 , 12:00
מועד סיום: יום שני , 19/05/2025 , 12:00
מקום האירוע: איילת השחר
שלום לכולם,
לטובת משלוח דפי תקציב, פירוט חשבון,
ואישורי הרשמה לחגים ישירות למייל שלכם,
אנא הקדישו 30 שניות גג! לטופס ההרשמה ומלאו את כתובת המייל העדכנית שלכם,
  • מספיקה כתובת אחת לכל בית אב, אבל אפשר לעדכן כתובת נוספת.
  • מבטיחים לא להעביר את כתובתכם לגורם שלישי.
  • מבטיחים לא לשלוח דואר מיותר.
  • אם לא תבקשו אחרת, נמשיך לחלק לכם את דפי התקציב גם לתא הדואר.
מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה

date=30%2F06%2F2025&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%97%D7%91%D7%A8%2C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91&f7=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91&f8=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA&f10=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA