title
title
title
title
title
title
יש לי רק אותך / קליפ לחג ה-90
הקליפ לחג ה 90 באיילת השחר, שנת 2005 מורכב כולו ממשפטים "איילתיים" 
שנאמרו באירועי אמת שקרו בין חברי קיבוצנו הוותיק. 
חלק מהמשפטים נאמרים ע"י מי שאמרו אותם, באותם אירועים נוסטלגיים!
משפטים "איילתיים" רבים נוספים, ערכים ופתגמים מקומיים, ניתן למצוא ב"מילון האיילתי" המצורף לאתר.
תיהנו!