title
title
title
title
title
title
פורים באיילת תשמ"ט 1989
תקציר מנשף פורים בשנת תשמ"ט 1989. משתתפים חברים רבים...
והמופעים הטבועים ב-ד. אן. אי האיילתי: חמישיית הבחורים וברבורים וחיילות ומים לדוד המלך...
רוני אלוויס - הגדול מכולם, הצעירים (של אז...), ריקודי בטן ודודו, המתנדבים ועוד ועוד...
ערכה אלה ריבניק.