title
title
title
title
title
title
טיול משק לדרום 2016
טיול משק לדרום נערך באביב 2016. השתתפו בו  העובדים בקיבוץ בענפים ובמגזרים השונים.
ההנאה הייתה מרובה, כמו שתמיד קורה באירועים משותפים לכל הקהילה.