title
title
title
title
title
title
לפתיחת שנת הלימודים
ברכות חמות
לתלמידות והתלמידים
לפעוטות והילדים, 
לכל ההורים, לסבתות והסבים
לגננות, למטפלות, למנהלות
למדריכות, למורות והמורים
עם תחילת שנת הלימודים!