title
title
title
title
title
title

מענית (12) 1943

שורה 1. עודד לנדסמן, נחשון הרצבי, עדה יזרעאלי, אמנון אלוני, אביבה תירוש, יריב עברי, יובל רוש, אילנה אשנר, נדב ישראלי, ראיה לביא
שורה 2. ישי שטיינברג, משה גלילי, יצחק וולוורט, אילון סער, אברהם הרשליקוביץ
שורה 3. אביטל שליט, רעיה בן צור, מיריק מירון, גליה לנדסמן, נועה אשכול

קבוצת מענית
מחזור 12 - ילידי 1943-44

אברהם אדולפו הרשליקוביץ' הרדוף
גליה בן יוסף לנדסמן ז"ל
עדה יזרעאלי סונגו ז"ל
משה גלילי
אליהו זמר
עודד לנדסמן ניר ז"ל   
נדב ישראלי ז"ל
יריב עברי ז"ל 
אביבה תירוש הרמתי
אביטל שליט שבתאי
אילנה אשנר רומיק
אמנון אלוני
יובל רוש
יצחק וולוורט יובל
ישי שטיינברג שריג
מרים מירון כרמון
נועה אשכול קופלוביץ
נחשון הר-צבי
צילה בן ערב מורג
רן ויינרייך
רעיה בן צור לולב ז"ל
דניאלה צור ז"ל
אילון סער ז"ל
ראיה לביא קרוננפלד ז"ל


אין תוצאות
לדף המחזורים >>