title
title
title
title
title
title
"התלתן" - ארגון מחדש של הגיל הרך באיילת (1992)
21 ילדים תחת קורת גג אחת!
איחוד מספר גילאים של פעוטים, תוך חלוקה פנימית לכמה קבוצות.
נסיון חדשני במבנה קבוצות הגיל הרך בקיבוץ.
כתבתם של גיגי רם ושרוליק (ישראל) אשל.
קריין: שרוליק אשל.