title
title
title
title
title
title
סיכום שנתי - שנת 1992
כתבתו של ישראל אשל במסגרת "אורחות החיים בקיבוץ".
סיכום כלכלי של שנת 1992 באיילת-השחר.
קריין: שרוליק (ישראל) אשל
הפקות קיבוץ איילת-השחר