title
title
title
title
title
title
ברכות למגדה קנטרובסקי
מזל טוב!!!

למגדה קנטרובסקי - לנישואי הנכד 
לוטן עב"ל אלה
בנם של חנה וקרלוס גולדברג

למשפחת כנר
ולמשפחה המורחבת בארץ ובחו"ל

ברכות חמות ורוב אושר ונחת! 

בית איילת-השחר