title
title
title
title
title
title
ברכות לזאב ררין
מזל טוב!!!

ברכות חמות לזאב ררין- להולדת הנכדה הבכורה
בת בכורה - לשי וליטל בקיבוץ מגידו


מזל טוב לכל המשפחה!
רוו נחת וראו רק אור ושמחה!

בית איילת-השחר