title
title
title
title
title
title
אסיפה בנושא תב"ע - אגש"ח
אסיפה בנושא תב"ע (תכנון בניין עיר) - נדחית

אסיפת חברי אגש"ח בנושא התב"ע, בהשתתפות המתכננים המקצועיים, שתוכננה ל- 18.9.2016 - נדחית למועד אחר.

וועדת התכנון של הקיבוץ, דנה בהשגות החברים שהופיעו בפניה, ומצאה כי חלק מטענות החברים מחייבות בדיקה נוספת.
מכך, למרות המלצת המתכננים לקבל החלטה בהקדם באסיפה – נדחית האסיפה עד לאחר בדיקה.
צוות מיוחד, מתוך חברי הוועדה שלנו, יבדוק שוב את טענות והשגות החברים, כולל סיורים בשטח.
עם דגש על מיקום החניות והגישה אליהן, רוחב השבילים והכבישים כפי שתוכנן, ומה ניתן לתיקון.

לידיעתכם,
נחום דוד, יובל נעמני