title
title
title
title
title
title
"החפשים" והחזרה בתשובה בבית-הכנסת באיילת-השחר
כתבה ששודרה במגאזין "עדשה מקומית" בערוץ הטלוויזיה הקהילתית.
הכתבה מבוססת על סרטו של ישי (ישקה) אורן, שתעד בסרטיו את חבורת "החפשים" וחיפוש דרכם.