title
title
title
title
title
title
חנוכת ההרחבה 2009
בחג סוכות 2009 תש"ע נחנכה שכונת ההרחבה באיילת-השחר ברוב עם ובשמחה גדולה.
כתבה וצילום ברל'ה צפרוני