title
title
title
title
title
title
מזל טוב לאביבה אלף ושמוליק אלף
מזל טוב!

לאביבה ושמוליק אלף - להולדת הנכד
לבן וחגית - להולדת הבן
אח ליהלי ואלמוג

ברכות חמות לאושר ורוב נחת
מבית איילת-השחר