title
title
title
title
title
title
קיבוץ איילת-השחר - הדלקת נרות בענפים / הנהלת-חשבונות / חנוכה תש"ן
לקראת חנוכה תש"ן (דצמבר 1989) עבר צוות הווידאו המקומי בין ענפי השירות בקיבוץ
 ובכל אחד מהם הודלקו נרות חנוכה, בהתאם לשמונת ימי החג. 
הטקס היה מלווה בברכה על הנרות ובסיפורים שונים על הענף.
נר ראשון הדליקו עובדי הנהלת החשבונות של הקיבוץ.
כתבות: אראלה שי וכרמלה בר-נץ