title
title
title
title
title
title
איילת-השחר - הדלקת נרות חנוכה בענפי הקיבוץ - עובדות מחסני הבגדים והמתפרות
לקראת חנוכה תש"ן (דצמבר 1989) עבר צוות הווידאו המקומי בין ענפי הקיבוץ
ובכל אחד מהם הודלקו נרות חנוכה, בהתאם לשמונת ימי החג.
הטקס היה מלווה בברכה על הנרות ובסיפורים שונים על הענף.
נר שלישי מדליקות עובדות מחסני הבגדים והמתפרות של הקיבוץ.
כתבים: גיגי רם וברל'ה צפרוני