title
title
title
title
title
title
איילת-השחר - הדלקת נרות חנוכה בענפי הקיבוץ / החשמלייה והבניין
לקראת חנוכה תש"ן (דצמבר 1989) עבר צוות הווידאו המקומי בין ענפי השירות בקיבוץ
ובכל אחד מהם הודלקו נרות חנוכה, בהתאם לשמונת ימי החג.
הטקס היה מלווה בברכה על הנרות ובסיפורים שונים על הענף.
נר חמישי מדליקים עובדי החשמלייה והבניין.
כתבת: כרמלה בר-נץ