title
title
title
title
title
title
איילת-השחר - הדלקת נרות חנוכה בענפי הקיבוץ / עובדי הנוי
לקראת חנוכה תש"ן (דצמבר 1989) עבר צוות הווידאו המקומי בין ענפי השירות בקיבוץ 
ובכל אחד מהם הודלקו נרות חנוכה, בהתאם לשמונת ימי החג.
הטקס היה מלווה בברכה על הנרות ובסיפורים שונים על הענף.
נר שביעיי מדליקים עובדי הנוי.
כתבים: רבקה סבג ובני דורה