title
title
title
title
title
title
איילת- השחר - הדלקת נרות חנוכה בענפי הקיבוץ / צוות המסגרייה
לקראת חנוכה תש"ן (דצמבר 1989) עבר צוות הווידאו המקומי בין ענפי השירות בקיבוץ
ובכל אחד מהם הודלקו נרות חנוכה, בהתאם לשמונת ימי החג.
הטקס היה מלווה בברכה על הנרות ובסיפורים שונים על הענף.
נר שישי מדליקים עובדי המסגרייה
כתבים: אריק מרגלית ואברהם (אדולפו) הרדוף