title
title
title
title
title
title
שבעה

עלייה לקברו של 
גד אופז ז"ל

ביום ראשון 12 מרץ בשעה 16:00
בבית העלמין באיילת השחר

המשפחה