title
title
title
title
title
title
קיבוץ איילת-השחר פנים יפות לו / 1991
 סרט תדמית ברוסית לאיילת-השחר. הוכן בינואר 1991 לקראת קליטה בקיבוץ, 
של העולים מברית-המועצות לשעבר, במסגרת התוכנית "בית ראשון במולדת".
מקומות אחדים אינם קיימים עוד, או שינו פניהם, אבל תמיד נעים להיזכר.
תסריט: גאולה לפיד; עריכה: ישראל אשל; קריינית: נינה רבינוביץ