title
title
title
title
title
title
הוואדי שלנו במלוא עוצמתו...
סוף, סוף זה הגיע! זרימה אדירה בוואדי, שכולנו כל-כך אוהבים לזכור ולהיזכר בו, שוצף וגוועש, 
כמו בימים של חורף קר ואמיתי. אז הנה, הוא לא מאכזב... 
ההוא שלמעלה, נענע לתחנונינו והוריד עלינו מטר שאינו רוצה להיפסק. ורק, שימשיך כך!
תודה לצלם/מת!