title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / דצמבר 3 2016
הוואדי זורם, עצי הדולב צבועים בצהוב, העלים נושרים והלב מתרונן מיופיו של הטבע.
והחורף שסוף סוף הגיע ו ב ג ד ו ל , אינו מפסיק להפתיע בימי הגשם הרציפים...
סבבנו את איילת-השחר ב"כביש המערכת" עין לא שבעה מראות והמצלמה של זהר נתנה לכך ביטוי.