title
title
title
title
title
title
יש לך חבר - חג האהבה באיילת-השחר (2004)
"יש לך חבר" - קליפ שנערך לקראת חג האהבה בשנת תשס"ד 2004