title
title
title
title
title
title
משפחת ניר (לנדסמן) / חנוכה תשמ"ט באיילת-השחר / נר שלישי
חנוכה תשמ"ט בקיבוץ איילת-השחר. הדלקת נרות משפחתית מצולמת בכל יום אצל משפחה אחרת. 
כל משפחה ובחירותיה בתכנים המלווים את הטקס. 
אסף מספר על ימיו הראשונים של בית-הספר המקומי.
כתבת - כרמלה בר-נץ