title
title
title
title
title
title
משפחות חורין ובארי / חנוכה תשמ"ט באיילת-השחר / נר חמישי
חנוכה תשמ"ט. באותה השנה, 1988, צלמנו טקסי הדלקת נרות משפחתיים. 
כל יום בביתה של משפחה אחרת בקיבוץ.
כל משפחה בחרה את התכנים שיינתן להם ביטוי בטקס.
הטקס מלווה בנגינה חיה.
כתבת- כרמלה בר-נץ