title
title
title
title
title
title
משפחת מירון / חנוכה תשמ"ט באיילת-השחר / נר שישי
בחג החנוכה תשמ"ט (1988) צלמנו טקסי הדלקת נרות במסגרת משפחתית - כל נר אצל משפחה אחרת.
 כל משפחה בחרה את התכנים אותם היא רוצה להביא במהלך הטקס.
כתבת - כרמלה בר-נץ