title
title
title
title
title
title
"יוסף ואחיו" סיפורו של מאיר שלו / רות ג-ד מספרת לילדי הקיבוץ (1995)
הסיפור "יוסף ואחיו" לקוח מתוך ספרו של מאיר שלו "מבול נחש ושתי תיבות".
רות גפן-דותן קוראת אותו לילדים ומשוחחת עמם בעקבותיו.
"סיפור השבוע" מתוך סדרת תוכניות שהוקלטו באולפן הווידאו של איילת-השחר.
מפיקה - נורית ארבל; צלם - סמיון קציב