title
title
title
title
title
title
מאגר הברייקה משתקם!
שיקום מערכת שאיבת מים מאגר הבריקה

המאגר נבנה בשנות ה-70 של המאה הקודמת ותכולתו כ-250,000 קוב. 
מאז הקמתו ועד היום לא בוצע במאגר טיפול יסודי.
בשנים האחרונות קיימת ירידה דרמטית באיכות המים שמסופקים מהמאגר, וזאת בגלל קריסת סל היניקה והעובדה שהמים נשאבים לצינור ההובלה/יניקה מתחתית המאגר.
תכלית הפרויקט היא שיקום סל היניקה וניקוי בוצה במאגר, שאמורים לשפר את איכות המים שאנו מספקים למטעים השונים ולגד"ש.

בכדי שנוכל להשתמש במאגר בתחילת מרץ לצורכי החקלאות, אנו מבצעים את פרויקט השיקום במהלך חודשים ינואר/פברואר 2017.

את מפרט הפרויקט ביצע עבורנו שלמה זמיר-מהנדס מים מדופלם.

יובל נעמני - מנכ"ל