title
title
title
title
title
title
"מבצע שלמה" בקיבוץ איילת-השחר 1991)
"מבצע שלמה" - מבצע העלאת היהודים מאתיופיה, נערך בחשאיות מירבית בשנת 1991. 
בהתארגנות מהירה פתח הקיבוץ מרכז קליטה לעולים. 
בסרט מתועדת הגעת העולים לקיבוץ וצעדים ראשונים במרכז הקליטה.