title
title
title
title
title
title
"השכונה - גול עצמי" / איילת-השחר (2005)
סרטו של ישי אורן שהוכן לקראת חגיגות ה-90 של הקיבוץ.
קריין - דרור גלילי