title
title
title
title
title
title
איילת-השחר - תשעים השנה הראשונות (2005)
הסרט של ירדנה יזרעאלי שהוכן לקראת חג ה-90 של קיבוץ איילת-השחר.