title
title
title
title
title
title
האדמה - על החקלאות באיילת-השחר (2005)
סרטו של אברהמי לנדסמן שהוכן חג ה-90 של הקיבוץ, במסגרת פרוייקט מיוחד למופע הגדול לחג.
הטקסטים הנקראים בראשית הסרטון לקוחים ממסכת יובל ה-50 של איילת-השחר, פרי עטו של חיים גורי.