title
title
title
title
title
title
היו היו שישה חרתים - ראשיתו של קיבוץ איילת-השחר (נערך ב-2011)
על ראשית הקיבוץ. מלווה בטקסטים ממסכת יובל ה-50 של הקיבוץ שנכתבה ע"י חיים גורי, 
הקריינים - וותיקי הקיבוץ. העורך - אמנון דותן.
באדיבות ארכיון איילת-השחר