title
title
title
title
title
title
סיפור איילת - סיפור הנשארים (נערך ב-2005)
סרטו של ברל'ה שהוכן לחג ה-90 של הקיבוץ.
סיפורם של בחורים ובחורות, שהגיעו לאיילת-השחר בנסיבות שונות ובחרו לחיות כאן. 
פה מצאו את ביתם. 
משתתפים: אסתר ששון, מרגו באום (אפשטיין), משה ענווים.
סרטו של ברל'ה צפרוני. ערך - אמנון דותן
באדיבות ארכיון איילת-השחר